Disclaimer

Landschapspark Striks Erve besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De interieurfoto's van de woonboerderijen geven een impressie van de inrichting; deze kan per woonboerderij verschillen. Ook hier kunnen geen rechten worden ontleend. 

Landschapspark Striks Erve is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, en technische storingen.

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. De gegevens op de website kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Landschapspark Striks Erve worden gewijzigd. 

Landschapspark Striks Erve is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt of via welke naar deze website kan worden doorgeklikt.

Het copyright van de foto's op deze site berust bij de makers.